woensdag 28 november 2012

politiek 1


Rutte verbreekt zijn verkiezingsbeloftes.....

Ik ben niet van plan deze blog als een politiek platform te gaan gebruiken, maak je geen zorgen. Daarvoor heb ik er trouwens te weinig verstand van. Ik zou dan de krantenberichten enz. nauwlettender moeten gaan volgen. Maar soms zie ik dan toch iets wat een glimlach op mijn gezicht tovert......

Rutte gaat door de knieën en geeft toe dat hij beloftes moet breken. De oppositie gaat hier natuurlijk met alle graagte vet overheen, want als een politicus eenmaal bekend staat als onbetrouwbaar, komt ie daar nog maar heel moeilijk van af.....

De uitspraak van Alexander Pechtold maakte mij aangenaam wakker vanmorgen.
“Rutte lijkt mijn moeder wel. Die zei ook altijd dat ze winst had gemaakt als ze twee jurken had gekocht voor de prijs van één!” *

Ook als Rutte de ‘boel’ bij elkaar houdt, gaat hij een zware periode tegemoet. Zijn tegenstanders zijn met slechts strootjes waarschijnlijk al weer vetgemest voor de volgende aanval.

* Bij het tuincentrum hier verderop staan plantjes voor € 2,00 pst. en 3 voor € 5,00. Wanneer ik er maar 2 nodig heb, geeft dat me toch het gevoel dat ik mezelf tekort doe als ik er dan maar 2 neem.


maandag 26 november 2012

voedselbank  Het is zover, ik ga in de supermarkt bij ons in het dorp zoveel mogelijk mensen motiveren om boodschappen te doen voor de voedselbank. Bij de ingang staat een vrijwilliger die mensen informeert en bij de kassa’s sta ik. Mijn karretje is beplakt met posters met het logo van de organisatie. Het zijn altijd enerverende uurtjes. De reacties van de mensen zijn heel uiteenlopend. Kanttekening is natuurlijk dat ik bijna elk gezicht hier ken, en zij kennen mij, min of meer.... Hier een paar voorbeelden.....

  Iemand komt door de schuifdeuren binnen en probeert de vrijwilliger te ontwijken, maar helaas wordt er toch aangesproken. Men schudt met het hoofd iets naar beneden geneigd... 
Deze groep mensen, constateerde ik, loopt op twee manieren vervolgens bij mij langs:
  • Of men zegt gewoon gedag tegen mij, de vrijwilliger achter het karretje, en loopt met het hoofd omhoog langs geheel overtuigd van zijn of haar keuze.
  • Of men kijkt volledig door mij en langs mij heen. Ik ben verandert in lucht. Mensen die normaal gedag tegen mij zeggen, oppervlakkige kennissen, kijken alleen maar in mijn karretje, alsof ze zich generen voor hun eigen gedrag.
  Ik heb dan een beetje moeite om mijn lach in te houden en niet gewoon zelf het initiatief te nemen in het groeten, maar dan zou ik hen nog meer in verlegenheid brengen. Kortom, zij hebben een probleem en ik niet.

  Dan blijft de gevende groep over. De mensen die je niet negeren. De mensen die aandachtig de instructie bekijken en nog even vragen wat er allemaal gegeven kan worden.
 ‘Slechts’ een pakje koffie of thee van een oudere, vergelijk ik in mijn hoofd met het penningske van de weduwe.
Kinderen die trots met een flesje afwasmiddel naar de kar lopen....

  Toch sprongen twee gevallen er specifiek tussenuit.

  Een echtpaar had boodschappen gedaan en de jongen bij de ingang gemist. Hij zal wel met iemand anders in gesprek zijn geweest of zo. Wanneer ze bij mijn karretje komen zegt de man: “Hé, nu hebben we niets gekocht voor deze luitjes”. Zijn vrouw zegt dat hij daar wel een beetje laat mee komt. De man loopt terug, laat zich uitgebreid informeren en loopt opnieuw de winkel in. Vervolgens pakt hij het eerste in aanmerking komende artikel, een pakje koffiemelk, en gaat achteraan in de rij voor de kassa staan. Zijn vrouw staat lacherig bij mijn karretje en ziet het allemaal aan. Kijk het was maar één pakje, maar ik heb de man verzekerd dat het wel een uniek exemplaar is. Lachend lopen ze beiden de winkel uit. 
  Later staat een mevrouw af te rekenen bij de kassa en roept mij met mijn karretje naar zich toe. “Ja, ik had alleen sigaretten nodig, maar dit is voor jullie”. Er ligt daar gewoon een berg boodschappen waar je een huishouden mee kunt voeden op een koude winterdag. Met alleen drie pakjes caballero loopt ze de winkel uit.
Echt de zonnestraaltjes van iedere vrijwilliger.

  Er is echt ontzettend veel opgehaald. De organisator hier in het dorp heeft de buit op de foto gezet.

  En ik, ik ken mijn pappenheimers weer na zo’n sessie......

PS: mocht je artikelen in je kerstpakket vinden die je hoogstwaarschijnlijk in de toekomst weg gaat gooien....omdat de houdbaarheidsdatum is verstreken of zoiets....informeer even naar een adres bij jou in de buurt om het in te leveren bij de....VOEDSELBANK.

woensdag 21 november 2012

buitenkerkelijk


(Romeinen 2 vers 9 t/m vers 16)

  Geloven doe je in de kerk, of in ieder geval vanuit de kerk, vanuit dat wat je hebt geleerd. Onze westerse kerk. Maar is er ook “geloof” buiten de kerk om? Is er daar ook heil? Ja, er is wel degelijk heil buiten de kerk. De geest van onze Here God waait waar hij heen wil en gaat alle kerken te buiten. Via de kerk, maar ook langs andere wegen probeert God mensen te inspireren tot het enige, waar het tenslotte om draait: gerechtigheid, barmhartigheid, herdersschap. De kerk, de Christenen, hebben wat dit betreft beslist niet het alleenrecht. Hoe bijzonder de positie van de kerk ook is, bruid van de Here Jezus, God zal zich niet alleen tevreden stellen met dat wat zich binnen de muren van de kerk bevindt. Hij zet zijn vermogen, zijn erfenis, niet op één paard. Er staat te veel op het spel. Het is Hem om de wereld begonnen, want heeft zijn Zoon niet voor het behoud van de ganse wereld zijn bevrijdende werk gedaan. Niet alleen voor de Joden, en de Christenen, maar ook voor hen die het woord nog niet hebben ontvangen. De negertjes in Afrika en de Indianen in Amerika. 

  Paulus heeft dit begrepen. God laat zijn geest overal werken. “Heidenen” zegt de apostel, “die de wet niet hebben”, kunnen “van nature doen wat de wet gebiedt - zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is.” 

  Als je dit zo hoort is elke willekeurige “New Age” aanhanger, die uit zijn hart bezig is met het goede, heilig. Dat is niet wat de apostel bedoelt. Heilig ben je, wanneer je al deze dingen doet uit liefde voor de Heer. De kerk, heiligen, is een verzameling van mensen met héél veel eigen meningen, maar met één gemeenschappelijk iets: “De liefde voor de Heer”. Zij kiezen bewust voor de gestorven en opgestane Heer als hun leider. Dat gaat met vallen en opstaan. Toch mogen zij vertrouwen op zijn genade. Maar, dat maakt de schare van de Heer te beperkt. Dus nogmaals niet alleen kerkmensen.

  We hebben wel iets gemeen met de eerder genoemde “heidenen”. We werken samen met hen mee aan het “Verborgen Koninkrijk” van God. De wereld zoals Hij hem uiteindelijk wil hebben. Met onze gemeenschappelijke honger en dorst naar gerechtigheid horen wij en zij daar op een zalige manier thuis.

(Lezen Jesaja 19 vers 19 t/m vers 25.)

  En dat daar soms mensen bij zullen zijn die er zeker in de tijd van Jesaja, niet op voorhand bij hoorden, blijkt wel uit onze tekst. De Egyptenaren en mensen uit Assur zullen samen met Israël gedrieën gezegend worden. En tot ieders verbazing staat er zelfs dat de Egyptenaren zich daadwerkelijk tot de Here zullen bekeren. 

  Laten we dus zo ie zo, heel voorzichtig zijn met het geven van onze mening over mensen, die anders zijn dan wij. Waar we vreemd tegenaan kijken. Ook hier zitten aanhangers tussen van het “Verborgen Koninkrijk” van God. En wie weet, onder de ergsten van de ergsten, de “Egyptenaren” van onze tijd, zitten de mensen die zich zullen bekeren tot de Here, en met wie wij samen zullen gaan werken aan het werkelijke heil van God. Dus ogen en oren goed open, en het “oordeel” ver weg, tot in de hemel, want daar zal het uiteindelijk en alleen geveld worden.woensdag 7 november 2012

stroper wordt kweker


Paulus, waar komt die man eigenlijk vandaan?
Na wat 'gestruin' op het internet het volgende:


  Zover ik heb kunnen vinden wordt zijn naam voor het eerst genoemd in Handelingen bij de steniging van Stefanus en wel in Hoofdstuk 7 vers 58, (en zij legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man genaamd Saulus) en in vers 60 blijkt zijn instemming met de vervolging van de Christenen (En Saulus stemde in met zijn terechtstelling).

  Paulus groeide op in Tarsus. Vermoedelijk was zijn moeder Joods en zijn vader een Romein. Op zijn 12e werd hij naar Jeruzalem gestuurd om daar te studeren onder Gamaliël van de school van Hillel. Dit was blijkbaar een beroemde school. Hij logeerde bij familie.

donderdag 1 november 2012

oorverdovend


  Handelingen 15 vers 1 en 2. Er ontstond een hooglopende discussie of volwassen ‘nieuwe broeders’ besneden diende te worden. In vers 11 wordt dit weerlegd en in vers 12 wordt de Heer geprezen om zijn wonderen onder de heidenen.

  De gemeente zit bijeen in het zaaltje waar, zoals vele malen hiervoor, de vergadering wordt gehouden. De gehele dag pakken wolken zich al samen, en stort de hemel regelmatig zijn voedende water over de aarde uit. Tegen de ramen hamert de regen, en ook hierbinnen is de atmosfeer onstuimig. Het is dan ook niet zomaar een vergadering. In deze vergadering gaat het niet over wie volgende week de bloemen voor de eredienst gaat verzorgen, of welke dames verantwoordelijk zijn voor de reiniging van de kerkzaal. Nee, in deze vergadering lijkt het wel of de geesten van de tijd samenpakken. De onderwerpen zijn zwaar en gewichtig. Doop en Avondmaal. Oud en Nieuw. De één vindt het zus en de ander zo. Als bokken keren mensen de horens naar elkaar. De gemoederen lopen hoog op. 

  De oude Hendrik zag het niet zitten om naar de vergadering te gaan.